"Na początek wprowadzimy do oferty dwa nowe fundusze – Pocztowy Ostrożny i Pocztowy Zrównoważony. Dzięki zgodzie udzielonej Bankowi Pocztowemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, możemy zaproponować naszym klientom fundusze pod własną marką, jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb i specyfiki naszych klientów" - powiedział wiceprezes Paweł Spławski, cytowany w komunikacie.

Fundusz Pocztowy Ostrożny będzie dążył do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Do 100% portfela ulokowanych będzie w instrumentach dłużnych, w tym w obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego, podano także.

Z kolei Pocztowy Zrównoważony dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej zysk z inwestycji w obligacje. Zrównoważony charakter funduszu umożliwiał będzie aktywne dostosowywanie części akcyjnej i dłużnej do zmian na rynku.

"Obecnie trwają prace nad rejestracją subfunduszy, a jednocześnie kontynuowane są szkolenia pracowników, którzy odpowiadać będą za sprzedaż produktów w sieci własnej banku" - czytamy także.

Oba fundusze będą zarządzane przez Ipopema TFI.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)