"Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę. Odsetki będą wypłacane z dołu co sześć miesięcy poczynając od daty emisji" - czytamy w komunikacie.

Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na 23 czerwca 2019 roku z możliwością wcześniejszego wykupu, podano również.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. W grudniu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od lutego 2009 r.

(ISBnews)