Polimex-Mostostal odnotował 69,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 153,23 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2,95 mln zł wobec 116,01 mln zł straty rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)