"Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 841 165 914,38 zł dzieli się w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy - 202 892 885,86 zł, to jest 0,49 zł na akcję,

2) kapitał rezerwowy - 570 979 755,36 zł,

3) kapitał zapasowy - 67 293 273,16 zł" – czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 4 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca br.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu 596 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję.

W 2015 r. Energa miała 832 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 982 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 841 mln zł wobec 650 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)