W porównaniu z poniedziałkiem 29 czerwca 2015 r., kiedy indeks wynosił 813 pkt., Baltic Dry jest niższy o 24,2 proc.