"Złoty rozpoczyna sesję na poziomie zbliżonym do wczorajszego zamknięcia (4,42/EUR) z perspektywą wahań w przedziale 4,40-4,44/EUR do końca tygodnia" - napisali w porannej nocie analitycy z banku Pekao SA.

Analitycy z mBanku dodają, że brak reakcji złotego na pozytywny klimat na rynkach finansowych zmniejsza potencjał złotego do umocnienia się.

"Wydaje się, że brak istotnej reakcji EURPLN czy EURHUF na obecny pozytywny klimat na rynkach finansowych (oczekiwania skoordynowanej interwencji banków centralnych po Brexicie) jest konsekwencją ekspozycji tych państw na ryzyka polityczne dla UE związane z Brexitem, a także bliskich związków ekonomicznych ze strefą euro i z samą Wielką Brytanią. Kombinacja tych czynników oznacza, że potencjał aprecjacyjny złotego jest niewielki" - napisano rano w nocie mBanku.

UMOCNIENIE POLSKICH OBLIGACJI TYLKO PRZEJŚCIOWE

Analitycy z Banku Millennium zwracają uwagę, że w czwartek wydarzeniem dnia na rynku długu będzie publikacja planu podaży SPW na lipiec oraz cały trzeci kwartał.

"W naszej ocenie obserwowane w ostatnich dniach odreagowanie dynamicznego wzrostu rentowności polskich obligacji jest tylko przejściowe. Poza czynnikami zewnętrznymi tj. wzrostem awersji do ryzyka, zwyżce dochodowości sprzyjać powinna podaż MinFin podczas nadchodzących aukcji" - napisali w porannym raporcie analitycy z Banku Millennium.

"Możliwe, iż wbrew dotychczasowej praktyce miesiące letnie nie przyniosą ograniczenia liczby aukcji – do jednej w miesiącu. Z kolei – jak wynika z danych resortu finansów – coraz mniejsze zainteresowanie sektora bankowego nabywaniem SPW na rynku pierwotnym może utrudnić uplasowanie papierów" - dodali.

czw. śro. śro.
9.00 16.00 9.30
EUR/PLN 4,4255 4,4264 4,4213
USD/PLN 3,9854 3,9778 3,9835
CHF/PLN 4,0637 4,0673 4,0667
EUR/USD 1,1105 1,1129 1,1099
PS0718 1,64 1,64 1,65
PS0721 2,24 2,23 2,27
DS0726 2,92 2,91 2,96