"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 26 768 761,58 zł zł, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki i postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 26 768 761,58 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

W ub.r. akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu 5,24 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,06 zł na akcję.

Comp odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 26,77 mln zł wobec 5,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)