Według obecnego zapisu program ma działać do końca 2016.

"Popularność tej formy wsparcia wśród podmiotów sektora MŚP, przy jednoczesnych, niższych niż przewidywano wydatkach budżetowych wskazuje na możliwość i potrzebę kontynuacji programu co najmniej do końca 2017 r. Przedłużenie programu umożliwi także wypracowanie jego głębszej zmiany z wykorzystaniem środków unijnych" - napisano w uzasadnieniu.

MF podało, że w związku z projektowanym przedłużeniem obowiązywania zmienianego aktu wykonawczego do 31 grudnia 2017 r., planuje się udzielanie gwarancji de minimis w latach 2013-2017 na łączną kwotę ok. 40,8 mld zł.

Od początku realizacji programu do końca maja 2016 r., BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę ok. 29,12 mld zł. Dzięki gwarancji de minimis banki udzieliły kredytów o łącznej wartości ok. 51,75 mld zł. Z programu gwarancji de minimis skorzystało w tym okresie 107.540 przedsiębiorców.

W tym roku BGK ma udzielić gwarancji ma 7,75 mld zł, a w przyszłym na 7,5 mld zł. (PAP)