Bułgaria kilkakrotnie w ostatnich latach była celem ataków cybernetycznych, atakowano m.in. strony internetowe prezydenta, rządu, parlamentu. Najpoważniejszy atak nastąpił półtora roku temu w dniu parlamentarnych i samorządowych wyborów, kiedy zablokowano stronę Centralnej Komisji Wyborczej, co poważnie utrudniło pracę lokalnych komisji. Według niepotwierdzonych oficjalnie danych ataki w dniu wyborów pochodziły z Rosji.

Rządowa strategia pod nazwą „Cyberodporna Bułgaria 2020” przewiduje trzy etapy działania. Najważniejsze jest zabezpieczenie przed cyberatakami kluczowych dla państwa i społeczeństwa systemów komunikacyjnych i informacyjnych oraz osiągnięcie cyberbezpieczeństwa także wobec ataków o nieznanym charakterze i źródle.

Strategia przewiduje powołanie przy Radzie Ministrów Rady ds. Cyberbepieczeństwa. Rada ta będzie miała na celu koordynację pracy wszystkich krajowych jednostek pracujących w tej dziedzinie w różnych instytucjach oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych. Ma ona też śledzić tendencje w rozwoju cyberzagrożeń i metody przeciwdziałania im.

Strategia przewiduje stały monitoring pod względem bezpieczeństwa wszystkich ważnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)