"Szacuje się, że w pierwszym półroczu 2016 roku produkcja betonu towarowego wyniosła około 8,8 mln m sześc. i była o 2 proc. niższa w porównaniu do 2015 roku, gdzie zanotowano 8,9 mln m sześc. Powodem nieznacznego spadku zapotrzebowania w pierwszej połowie roku był przede wszystkim spadek produkcji budowlano-sprzedażowej o ponad 13 proc. w pierwszym kwartale br. co wpłynęło na spadek sprzedaży betonu o około 3 proc. (I kw. '16 do I kw. '15) oraz opóźniające się rozpoczęcie realizacji projektów infrastrukturalnych. Drugi kwartał zanotował niewielkie odchylenie w produkcji betonu (-1 proc.). Natomiast w samym czerwcu zaobserwowano wzrost popytu na beton o 8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku" - napisano.

SPBT uważa, że zapotrzebowanie na beton towarowy w całym 2016 roku będzie większe niż w roku poprzednim i szacuje, że wyniesie około 20,4 mln m sześć. (PAP)