Akty prawne dotyczące wprowadzonej zmiany zostały opublikowane w czwartkowym numerze „Magyar Koezloeny” (Monitora Węgierskiego). Oba gabinety są politycznymi organami decyzyjnymi obok istniejącego już wcześniej gabinetu bezpieczeństwa narodowego oraz rządu jako całości.

Gabinetem strategicznym pokieruje szef kancelarii premiera Janos Lazar, a gabinetem gospodarczym – minister gospodarki narodowej Mihaly Varga. W obu będzie zasiadał minister sprawiedliwości Laszlo Trocsanyi. Na wszystkie posiedzenia obu gabinetów będzie zapraszany minister bez teki kierujący biurem premiera Antal Rogan. W obradach gabinetów będą również uczestniczyli minister lub ministrowie inicjujący omawiane akurat punkty obrad.

Lazar wyjaśnił dwa tygodnie temu, że celem wprowadzanej zmiany jest to, by w obu gabinetach było więcej czasu na uzgodnienie i przygotowanie istotnych decyzji i aby dzięki temu praca rządu była efektywniejsza.

Zgodnie z uchwałą rządu gabinet strategiczny ma się zajmować m.in. kwestiami dotyczącymi formułowania stanowiska rządu w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ograniczaniem biurokracji oraz „inwestycjami związanymi z utrzymaniem zdolności produkcyjnej elektrowni atomowej w Paksu”.

Gabinet gospodarczy ma natomiast zajmować się m.in. sprawami związanymi z inwestycjami rządowymi, stymulowaniem wzrostu gospodarczego czy obniżaniem podatków.

Według Lazara gabinet gospodarczy będzie analizował, jaki wpływ podejmowane decyzje mają na budżet, zaś strategiczny będzie analizował, czy dana propozycja jest zgodna z zasadniczymi celami rządu.

Jak zaznaczył portal Index, przykładowo podczas licznych posiedzeń poświęconych przekształceniu systemu oświaty toczyły się długie debaty, w których musiał uczestniczyć np. minister ds. rozwoju narodowego, chociaż temat dotyczył jego resortu w dużo mniejszym stopniu. "W przyszłości debata ta będzie się przypuszczalnie odbywać w gabinecie strategicznym, a gabinet gospodarczy będzie tylko podejmował związane z tym decyzje finansowe" – napisał portal.

Lazar zapowiedział, że gabinety mają też wspomagać premiera Viktora Orbana, by miał czas przygotować się do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2018 r., oraz zajmować się sprawami długofalowo wpływającymi na życie mieszkańców.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)