Wynik z tytułu odsetek wyniósł 684,4 mln zł wobec 605,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 209,7 mln zł wobec 230,34 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 128,7 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 120, 6 mld na koniec II kw. 2015.

W okresie I-II kw. 2016 r. bank miał 696,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 672,26 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 698,91 mln zł wobec 672,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 18,3% wobec 17,3% na koniec 2015 roku i 16,4% na koniec czerwca 2015 roku.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 osiągnął wartość 15,6% wobec 14,3% na koniec 2015 roku i 13,5% na koniec czerwca 2015 roku.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)