Strata netto ogółem w 2015 r. wyniosła 1,89 mln USD wobec 53,236 mln USD rok wcześniej. We wcześniejszym raporcie spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła 2,18 mln USD.

Zysk operacyjny wyniósł 13,54 mln USD wobec 0,37 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,26 mln USD w 2015 r. wobec 26,3 mln USD rok wcześniej.

EBITDA w okresie 2015 r. wyniosła 16,42 mln USD wobec 6,76 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)