Zysk operacyjny wyniósł 36,49 mln zł wobec 31,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,46 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 77,17 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2016 r. spółka miała 60,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 65,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,49 mln zł w porównaniu z 165,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 23,7 mln zł wobec 69,15 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)