"Pismo zawiera wezwanie do wykupu w/w obligacji wraz z odsetkami z powołaniem się na naruszenie warunków emisji obligacji polegające na rozporządzenie przez spółkę mieniem na warunkach innych niż rynkowe" - czytamy w komunikacie.

Zarząd wskazuje, iż były członek organu spółki pozostaje w sporze sądowym ze spółką dotyczącym kwestii pracowniczych, zaś skierowane pismo w ocenie zarządu stanowi nieuprawnioną próbę wpływu na stanowisko spółki w tym sporze, podano również.

"W ocenie zarządu nie zaistniały podstawy do zgłoszenia przedterminowego wykupu obligacji, na które powołuje się autor pisma, zaś intencja i cel autora nie zasługuje na ochronę prawną" - czytamy w komunikacie.

Zarząd wskazuje również, że rzekome nierynkowe rozporządzenia, na które powołuje się autor pisma dotyczą mienia o znikomej wartości rynkowej w stosunku do wartości całej emisji obligacji. Jednocześnie, w przypadku potwierdzenia nierynkowego charakteru tych rozporządzeń w ramach toczących się postępowań sądowych, zarząd podejmie działania zmierzające do uzyskania stosownego odszkodowania od osób odpowiedzialnych, przez co zapewniony będzie surogat ewentualnie utraconych wartości, podano również.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)