„Pracujemy nad rolowaniem na dobrych warunkach obligacji zapadających na początku 2017 roku. Nie przewidujemy zmieniania lub zwiększania zadłużenia" – powiedział Dziekoński podczas konferencji.

Wskazał, że giełda dysponuje nadwyżką finansową, dzięki której mogłaby wykupić papiery dłużne, ale zaznaczył, że obecna struktura finansowa jest optymalna.

„Daje swobodę działania i jest zasadność, żeby zrolować zapadające papiery dłużne" – dodał wiceprezes GPW.

Na Catalyst notowana jest seria obligacji GPW0117 o łącznej wartości nominalnej niemal 120,5 mln zł.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)