"Strony ustaliły, iż zakończenie robót nastąpi w terminie 10 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci spółce wynagrodzenie netto w wysokości ok. 6% przychodów netto ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol za 2015 rok. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom" - czytamy w komunikacie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na GPW. W 2015 r. miał 310,44 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)