"Saldo rachunku bieżącego, w czerwcu 2016 r., było ujemne i wyniosło 0,9 mld złotych. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,6 mld złotych) i obrotów towarowych (1,8 mld złotych) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,2 mld złotych) i niewielkie ujemne saldo dochodów wtórnych (0,1 mld złotych)" - napisano w komunikacie NBP.

"W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,0 mld złotych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było ujemne i wyniosło 0,9 mld złotych" - dodano.

NBP podał, że w czerwcu 2016 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 67,0 mld złotych, a importu 65,2 mld złotych.

"Eksport towarów wzrósł o 7,5 mld złotych, tj. o 12,6 proc., natomiast import towarów zwiększył się o 5,0 mld złotych, tj. o 8,3 proc. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,8 mld złotych, w analogicznym miesiącu 2015 r. było ono ujemne i wyniosło 0,7 mld złotych" - napisano.

Według danych NBP saldo rachunku finansowego (inwestycje polskich podmiotów za granicą pomniejszone o inwestycje nierezydentów w Polsce) w czerwcu 2016 r. było dodatnie i wyniosło 4,2 mld złotych, co oznacza odpływ kapitału z Polski.

"Odpływ kapitału netto z tytułu inwestycji rezydentów za granicą (wzrost aktywów) w analizowanym miesiącu wyniósł 12,4 mld złotych. W tym samym czasie nierezydenci zwiększyli swoje zaangażowanie w Polsce (wzrost pasywów - napływ kapitału) o 8,2 mld złotych" - napisano.(PAP)