PKP Cargo 

PKP Cargo podejmuje odpowiednie kroki w celu ustalenia zasad procedury restrukturyzacji spółki OKD (ważnego kontrahenta zależnej od PKP Cargo spółki AWT) i jej konsekwencji dla ściągalności należności w świetle prawa czeskiego, podało PKP Cargo. Wierzytelności należne AWT mają wartość ok. 73 mln zł. "W dniu 11 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Ostrawie, na którym wierzyciele OKD A.S spółka prawa czeskiego, kontrahenta spółki zależnej amitenta AWT a.s., wobec której ogłoszono niewypłacalność, podjęli decyzję o podjęciu procedury restrukturyzacji wobec spółki OKD, zgodnie z prawem czeskim" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z rejestrem zgłoszone w procesie wierzytelności wobec OKD zostały uznane w tym 462,9 mln CZK (73,0 mln zł) wierzytelności należnych spółce AWT.  

Alchemia 

Alchemia odnotowała 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 7,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Tarczyński 

Tarczyński odnotował 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 9,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

JHM Development 

JHM Development dokonał korekty prognozy wyników finansowych w latach 2015-2017, która obecnie zakłada w 2017 roku rentowność netto na poziomie 11-12%, oraz przychody na poziomie 90-100 mln zł, podała spółka. >>>>  

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2016/17 wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Waterland Private Equity Investments B.V. - fundusz private equity zarządzający inwestycjami o wartości ponad 4 mld euro - podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso do 25 zł za akcję z 22 zł, podał fundusz. >>>>  

Unified Factory 

Unified Factory odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unified Factory zawarł umowę inwestycyjną z partnerem, której celem jest wprowadzenie na rynek amerykański i kanadyjski rozwiązań technologicznych klasy Customer Service Automation służących automatyzacji wsparcia sprzedaży i obsługi klienta w oparciu o algorytmy pamięci asocjacyjnej, podała spółka. Strony szacują koszty realizacji umowy, obejmujące koszty inwestycyjne (sprzedaż, operacje, marketing, dostosowanie platformy Customer Service Automation pod kątem rynku amerykańskiego) na poziomie 1 mln USD. >>>>  

Plaza Centers 

Plaza Centers odnotowała 1,57 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 18,32 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

LiveChat Software 

LiveChat Software odnotował 9,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Energia dla Firm 

Energia dla Firm złożyła 12 sierpnia prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowaną ofertą publiczną akcji (IPO) i wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka. >>>>  

Arena.pl 

Arena.pl zanotowała w I połowie 2016 r. ponad 876 tys. zł przychodów i prawie 179 tys. zł zysku netto, podała spółka. >>>>  

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w lipcu br. wyniosła 28,04 tys. ton wobec 46,81 tys. ton rok wcześniej i 18,98 tys. ton w czerwcu 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: spadek o 38% r/r i wzrost o 53% m/m. >>>> 

Murapol   

Murapol Projekt - spółka zależna - zawarł przedwstępną umowę nabycia od Regex Polska i Property Development Polska nieruchomości w Łodzi przy ul. Wróblewskiego o powierzchni 11,7 ha za 9,5 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Capital Partners 

TFI Capital Partners - należące do Capital Partners - zakończyło emisję certyfikatów CP FIZ o łącznej wartości 96,1 mln zł w siedmiu emisjach, podała spółka. >>>>  

Enea 

Rada nadzorcza Enei Wytwarzanie zawiesiła prezesa Wacława Bilnickiego i delegowała ze swojego grona Dawida Klimczaka do czasowego wykonywania czynności prezesa, podała spółka. >>>>  

Aforti Holding 

Skonsolidowane przychody w I półroczu 2016 Aforti Holding wyniosły 23,83 mln zł, a zysk - ponad 332 tys. zł, poinformowała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 19,81% i o ponad 54%, podano również. >>>>  

Vivid Games 

Vivid Games odnotował 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

AmRest Holdings 

Zapisy w wezwaniu FCapital Dutch na akcje AmRest Holdings SE zostały wydłużone do 16 września, podano w komunikacie. Zapisy miały początkowo odbywać się w terminie 1-16 sierpnia. >>>>  

AmRest Holdings podpisał z Pizza Hut Europe umowy, na podstawie których będzie prowadzić i udzielać franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express i Delivery w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowacji i Słowenii, podał AmRest. Spółka zakłada otwarcie 300 restauracji tej marki w ciągu 5 lat. >>>> 

Voicetel Communications 

Jednostkowy zysk netto Voicetel Communications w I połowie 2016 r. wyniósł 1,45 mln zł wobec 723 tys. zł przed rokiem, a przychody wzrosły w tym okresie o 145% do 1,91 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

11 bit Studios  

11 bit Studios, w ramach inicjatywy 11 bit publishing (d. 11 bit launchpad), będzie wydawcą gry "Tower 57", tworzonej przez niemieckie studio Pixwerk, poinformowała spółka. Gra zadebiutuje w 2017 roku. >>>>  

PKO BP 

Prawie 1,7 mln klientów PKO Banku Polskiego korzystało w II kwartale br. z usług bankowych za pomocą urządzeń mobilnych, w tym wersji lite serwisów iPKO i Inteligo oraz aplikacji IKO. Użytkownicy logujący się za pośrednictwem aplikacji mobilnej stanowią 24% mobilnych klientów banku, podało PKO BP. >>>>  

Bank BPH

W związku z rezygnacją Richarda Gaskina z pełnienia funkcji prezesa Banku BPH, rada nadzorcza powołała Grzegorza Jurczyka, pełniącego obecnie funkcję wiceprezesa Banku BPH, na stanowisko prezesa, podał BPH. >>>> 

AviaAM Leasing

AviaAM Leasing odnotowała 6,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 3,99 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Avia Solutions Group 

Avia Solutions Group odnotowała 3,23 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,73 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>