Sare 

Sare miało 18,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyliczenia. >>>> 

Geotrans 

Geotrans podtrzymuje zamiar przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect pod koniec 2017 r., o ile spełni do tego czasu warunki formalne. Spółka bierze pod uwagę emisję akcji przy tej okazji, poinformował ISBnews prezes Przemysław Weremczuk. >>>>  

Geotrans spodziewa się, że wyniki III i IV kwartału 2016 r. będą lepsze w ujęciu rok do roku. Spółka planuje rosnąć organicznie i przez akwizycje, a także wypłacać dywidendę, poinformował ISBnews prezes Przemysław Weremczuk.>>>> 

Qumak   

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wobec zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie wdrożenia produkcyjnego strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK), podała spółka. >>>>  

Komputronik 

Komputronik odnotował 2,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2016/2017 (1 kwietnia - 30 czerwca) wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kredyt Inkaso 

Podwyższenie ceny w wezwaniu Waterland Private Equity na akcje Kredyt Inkaso (KI) do 25 zł stwarza jeszcze większe szanse jego powodzenia. Waterland jest lepszym inwestorem dla spółki niż Best, ponieważ ma pieniądze i popiera wizję rozwoju spółki, podczas gdy Best chciał wykorzystać KI jako platformę do dalszego lewarowania, poinformował prezes Kredyt Inkaso Paweł Szewczyk. >>>> 

Boruta-Zachem 

Boruta-Zachem oczekuje, że druga połowa roku powinna być lepsza od pierwszej, zaś w III kw. br. tempo wzrostu sprzedaży powinno wynieść co najmniej tyle, co w I półr. (tj. 16% r/r), poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Pawlikowski. >>>> 

LW Bogdanka, Enea  

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o zmianach w statucie, a po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy, Bogdanka przystąpi do Grupy Enea oraz przyjmie Kodeks Grupy Enea, podała spółka. >>>> 

Loyd 

Loyd zanotował 23 mln zł skonsolidowanych przychodów i 70 tys. zł zysku operacyjnego w I połowie 2016 r., podała spółka. Loyd pracuje nad kolejnymi projektami akwizycji innych podmiotów z branży. >>>>  

Kleba Invest 

Kleba Invest podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii T w liczbie do 1,5 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. >>>>  

Kruk 

Konsorcjum złożone z grupy Kruk oraz International Finance Corporation (część Banku Światowego) dokonało zapłaty za portfel wierzytelności konsumenckich w Rumunii o wartości nominalnej 597 mln euro od podmiotów z grupy Eurobank i tym samym zamknęło transakcję, podał Kruk. >>>>  

Ailleron 

Ailleron podpisał z Emirates National Bank of Dubai kontrakt na wdrożenie platformy LiveBank, podała spółka. >>>>  

KGHM Polska Miedź 

KGHM Polska Miedź odnotował 296 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1 192 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>