W porównaniu z poniedziałkiem 24 sierpnia 2015 r., kiedy indeks wynosił 968 pkt., Baltic Dry jest niższy o 29 proc.