"Segment detaliczny Grupy osiąga wysokie tempo rozwoju organicznego i jest organizacyjnie przygotowany do dalszej intensyfikacji tempa rozwoju. W ocenie zarządu, obecnie na rynku istnieje wyjątkowy potencjał do skokowego rozwoju w obszarze detalicznym poprzez akwizycje" - czytamy w komunikacie.

Podczas przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności: poszukiwanie inwestora dla emitenta lub emisja publiczna akcji emitenta, partnerstwo strategiczne lub zmiana struktury Grupy, podkreślono w informacji.

"Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju Grupy. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd nie zostały dotychczas podjęte. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy dalej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)