Strata operacyjna wyniosła 25,85 mln zł wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,05 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 93,27 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 42,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 175,2 mln zł w porównaniu z 180,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 34,44 mln zł wobec 10,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)