Strata netto ogółem, z działalności kontynuowanej i zaniechanej, wyniosła 20,06 mln zł wobec 88,89 mln zł rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 18,92 mln zł wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,61 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 10,52 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 12,04 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 47 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 36,22 mln zł w porównaniu z 38,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 32,7 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)