Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Baltona odnotowała 1,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,31 mln zł wobec 1,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 177,24 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 212,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,34 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej Baltona jest sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych. Dodatkowo grupa zajmuje się zaopatrywaniem statków zawijających do polskich portów oraz wykonuje usługi marketingowe dla swoich dostawców. Grupa jest liderem rynku Duty Free w Polsce działając na 7 z 13 portów lotniczych oraz posiadając w nim około 40% udziału.

(ISBnews)