Ponadto Polwax zawarł z JMP umowę na dostawy produktów zniczowych produkowanych pod marką własną JMP. Łączna wartość obrotów wynikających z porozumienia i umowy wyniesie ok. około 60 mln zł.

"Strony porozumienia wykształciły praktykę, w ramach której corocznie prowadzone są przez strony negocjacje w przedmiocie określenia szczegółowych warunków współpracy na kolejny rok, w tym cen, wolumenów i wzornictwa, zaś w pozostałym zakresie odwołując się do umowy podstawowej, tj. umowy sprzedaży z dnia 31.05.2010 roku" - czytamy w komunikacie.

Niezależnie od powyższego Polwax podpisał z JMP odrębną umowę, w ramach której spółka dostarczać będzie na rzecz JMP w roku 2016 produkty zniczowe produkowane pod marką własną JMP.

"W ramach każdej z opisanych wyżej umów spółka zobowiązana jest do dostawy towarów do centrów dystrybucyjnych JMP na ryzyko i koszt spółki" - czytamy dalej.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r.

(ISBnews)