"Na szacowane wstępne wyniki Grupy w okresie I półrocza 2016 r. wpływ miały przede wszystkim:

- spadek przychodów i ilości zamówień na rynku publicznym o niemal 50% oraz przedłużający się proces rozpisywania projektów finansowanych z kolejnej transzy środków unijnych;

- rozpoznanie przychodów na projekcie ISOK, które wcześniej były ujawniane w sprawozdaniu zgodnie z zaawansowaniem kosztowym na projekcie, co dało efekt w postaci dodatkowej marży;

- naliczenie odroczonego podatku dochodowego w związku z potencjalną stratą podatkową rozpoznaną na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego" - czytamy w komunikacie.

Qumak podkreśla, że podane wartości i informacje mają charakter szacunkowy oraz mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku nastąpi 28 września 2016 roku, podano także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)