++2016-09-23

//INDEKSY2 Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana == InvestorMS 4202,89 4203,06 -0,15 mWIG40 4104,99 4081,44 -0,57 sWIG80 14308,31 14300,76 0,05 WIG 48091,47 47865,78 -0,60 WIG20 1774,40 1762,48 -0,77 WIG30 2045,76 2034,88 -0,71 WIGdiv 975,95 973,78 -0,38 WIG20lev 440,55 434,62 -1,55 WIG20short 4397,50 4426,98 0,78 WIG20TR 2951,81 2960,22 -0,77 WIG30TR 3362,47 3373,27 -0,71 WIG-BANKI 6171,60 6185,09 -1,03 WIG-BUDOW 2855,42 2863,17 0,22 WIG-CHEMIA 13492,35 13630,37 0,16 WIG-DEWEL 1713,56 1712,00 -0,10 WIG-ENERG 2411,32 2443,15 1,54 WIG-INFO 2021,72 2023,59 -0,86 WIG-MEDIA 4630,19 4666,93 0,08 WIG-PALIWA 4531,42 4540,30 -2,03 WIG-Poland 48516,85 48601,50 -0,65 WIG-SPOZYW 3948,03 3979,96 1,28 WIG-TELKOM 782,23 789,34 0,30 WIG-Ukrain 521,26 523,18 0,64 RESPECT 2266,51 2260,74 -0,44 NCIndex 294,10 294,25 -0,05 NCIndex30 0,00 0,00 0,00

- zmiana do dnia poprzedniego