Ubezpieczyciele idą na coraz większe ustępstwa wobec klientów, którzy przed laty kupili od nich feralne polisy inwestycyjne z wysokimi opłatami likwidacyjnymi. W sierpniu zakłady oferujące polisy życiowe zapowiadały, że są gotowe rozszerzyć wynegocjowane z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) obniżki tych opłat na cały aktywny portfel polis z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Teraz idą dalej.

– Branża jest gotowa zwrócić opłaty likwidacyjne wszystkim osobom, które zerwały polisy przed terminem, jeśli w momencie ich zawierania ukończyły 61 lat, a w momencie wyjścia z umów ukończyły 70 lat. Nasza propozycja ma na celu zadośćuczynienie osobom starszym, które są ewidentnym przykładem sprzedaży produktu nieadekwatnego do ich potrzeb – poinformował na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Propozycja została już przekazana UOKiK.

Ugody, które chcą rozszerzyć ubezpieczyciele, zawierane były z UOKiK w tym i ubiegłym roku. Był to efekt działań urzędu oraz rzecznika finansowego, którzy mocno zaangażowali się w problem wysokich opłat likwidacyjnych. UOKiK porozumienia o obniżkach podpisał z 17 towarzystwami. W niektórych opłaty likwidacyjne sięgały w pierwszych latach nawet 100 proc. składek czy wartości zgromadzonych środków. Decyzje UOKiK mogły z powodów ograniczeń prawnych objąć jednak tylko część produktów i klientów, głównie tych, którzy polisy kupowali od 2013 r. Było to w sumie ok. 600 tys. osób. W sprawie klientów, którzy umowy już zerwali, urząd nie mógł towarzystw do niczego zobowiązać.

Czytaj więcej w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej