"Projekt inwestycyjny obejmujący budowę instalacji odwodorniania propanu w celu produkcji propylenu w skali ponad 400 tys. ton/rok realizuje PDH Polska, spółka zależna emitenta. Aktualnie, po weryfikacji, cała wartość projektu PDH planowana w ramach finansowania 'project finance', uwzględniającego następujące pozycje: nakłady inwestycyjne, rezerwę na capex, koszty finansowe w okresie budowy, rachunek rezerwowy obsługi zadłużenia, koszty funkcjonowania PDH Polska w okresie budowy, wynosi ponad 700 mln USD (ponad 2 693 mln zł) przy modelowej strukturze finansowania: 30% finansowania podporządkowanego (kapitał własny i pożyczka podporządkowana), 70% długu uprzywilejowanego" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) projektu PDH będzie znana po zakończeniu prac nad dokumentacją FEED i po wybraniu wykonawcy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Pod koniec marca 2015 roku szacowana wówczas wartość nakładów inwestycyjnych powyższej inwestycji wynosiła 1 675 mln zł.

Strony listu intencyjnego deklarują współpracę w zakresie zapewnienia kapitału niezbędnego do realizacji projektu PDH przez PDH Polska; dokapitalizowanie PDH Polska z przeznaczeniem na kapitał własny niezbędny do realizacji projektu PDH, przy czym Grupa Azoty zainteresowana jest bezpośrednim zaangażowaniem w PDH Polska zarówno w formie zapewnienia tej spółce wkładu finansowego na kapitał własny, jak i poprzez wsparcie PDH Polska w pozyskaniu kapitału dłużnego, kapitału obrotowego i innych form finansowania, podano również.

"Docelowa struktura własnościowa PDH Polska, wysokość oraz harmonogram dokapitalizowania tej spółki, ustalone zostaną w ramach prac komitetu sterującego, powołanego w liście intencyjnym. List intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do dnia decyzji jego stron o zakończeniu współpracy. Jednocześnie List intencyjny przewiduje możliwość przedłużenia okresu jego obowiązywania za zgodą stron" - czytamy dalej.

Ponadto Police wskazały, że obowiązuje nadal umowa o współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (dawniej Polskie Inwestycje Rozwojowe) oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)