Samorządowcy z woj. śląskiego przekonują, że region jest szczególnie atrakcyjny dla Nevady. Wynika to z siły gospodarczej Śląskiego, ale też podobieństw branżowych. Nevada to m.in. stan górniczy z długą historią, wpisuje się więc w tzw. inteligentną specjalizację woj. śląskiego - energetykę, co ułatwia np. współpracę firmom okołogórniczym.

Porozumienie o współpracy regionu i stanu podpisali we wtorek, podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak oraz dyrektor ds. handlu międzynarodowego w biurze gubernatora stanu Nevada ds. rozwoju gospodarczego Kristopher Sanchez. Wcześniej na podpisanie porozumienia zgodzili się w trakcie specjalnej Sesji Sejmiku Woj. Śląskiego nt. innowacji radni tego regionu.

We wtorek Karolczak podkreślił, że podpisanie porozumienia poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania i ustalenia. Wśród zawartych w nim obszarów współpracy umieszczono: sektory przemysłu i górnictwa, nauki i techniki, transportu, ochrony środowiska, technologii wodnych, pojazdów autonomicznych i innowacji, współpracę małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspieranie kontaktów, wymianę specjalistów, szkolenia, udział w targach branżowych, wystawach, misjach gospodarczych oraz przedsięwzięciach promocyjnych.

Współpraca naukowo-techniczna ma obejmować m.in. programy badawcze, warsztaty i konferencje naukowe, wymianę informacji naukowej i technicznej w związku ze wspólną działalnością czy wymianę naukowców, specjalistów i badaczy. Wzajemna promocja ma być realizowana poprzez turystykę biznesową oraz prezentacje dokonań w dziedzinie gospodarki i innowacji.

Współpraca gospodarcza ma być ułatwiana m.in. poprzez wspieranie instytucji, szczególnie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz biura gubernatora ds. rozwoju gospodarczego stanu Nevada po stronie amerykańskiej. Zakładane są m.in. coroczne spotkania w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wymiana informacji nt. prawa regulującego działalność gospodarczą, wymiana informacji nt. przedsięwzięć promocyjnych sprzyjających rozwojowi kontaktów gospodarczych czy też ułatwień dot. branżowych wystaw, targów i misji gospodarczych oraz systemów informacji gospodarczej.

Z informacji urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego wynika, że dotąd zainteresowanie tym kierunkiem współpracy wyraziły w regionie m.in. firmy OPA-ROW i Famur, związane z branżą górniczą. W 2016 r. w Nevadzie mają być uruchamiane granty dla projektów górniczych, o które ubiegać się będą mogły również firmy z Polski. Firma OPA-ROW z Rybnika miała już złożyć aplikację.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk, jeszcze jako elekt, nawiązał kontakty z Desert Research Institute (specjalizującym się w badaniach pustyni oraz technologiach wodnych) oraz University of Nevada. Pierwsze ustalenia wskazują na podobne zainteresowania tych placówek.

Podczas wizyty w Nevadzie samorządowcy z Katowic rozmawiali z władzami Las Vegas o potencjale współpracy w kontekście turystyki biznesowej. Z kolei w kontekście potrzebnego Nevadzie wsparcia w rozwoju medycznego ośrodka akademickiego, rozmawiano na ten temat w Zabrzu i zakreślono m.in. możliwość zaangażowania w tym zakresie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze w tym roku swoje pierwsze biuro w Stanach Zjednoczonych ma otworzyć w Nevadzie spółka BetaMed.

Znaleziono też potencjalne obszary współpracy w branżach lotniczej i produkcji bezzałogowców (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje uruchomić specjalną strefę dla technologii lotniczych w Pyrzowicach) czy technologii informacyjnych, logistyki i wysoko uprzemysłowionej produkcji (branże te są w znacznej mierze zbieżne z inteligentnymi specjalizacjami woj. śląskiego).

W dotychczasowych kontaktach z przedstawicielami Nevady w tym roku uczestniczyły miasta Katowice i Zabrze, Uniwersytet Śląski, Technopark Gliwice, KSSE, Silesia Automotive, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze i Business Link Katowice, a także firmy: Euvic, Famur, OPA-ROW, Solveere, 4Experience, BetaMed, C-Approach, Oxybaria oraz Yoshi Private Investment.(PAP)