"Czynność powyższa została dokonana zgodnie z procedurą opisaną w ramowej umowie sprzedaży wierzytelności zawartej pomiędzy Funduszem a mBankiem 9 grudnia 2015 r. Jedyną formalnością do nabycia przez fundusz opisanych wyżej wierzytelności jest podpisanie z mBankiem umowy zakupu wierzytelności, której zasadniczą treść i formę określa umowa ramowa" - czytamy w komunikacie.

Fundusz poinformuje osobnym raportem bieżącym o podpisaniu umowy zakupu portfela wierzytelności, podano także.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)