"Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,42 pkt proc.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,06 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, podano także.

Dotychczas bank realizował zalecenie KNF dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 2,03 pkt proc., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,52 pkt proc.).

Getin Noble Bank podał, że na dzień sporządzenia raportu spełniał zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)