Z podanych przez resort informacji wynika, że w analogicznym okresie ubiegłego roku działania inspektorów skarbowych przyniosły budżetowi niespełna 870 mln zł, co świadczy o wzroście skuteczności kontroli o 78,5 proc.

Resort zapewnia, że wyższa efektywność kontroli skarbowej nie wiąże się ze znaczącym zwiększeniem liczby kontroli. Było ich tylko nieco więcej niż przed rokiem. Zdaniem resortu inspektorzy za to coraz skuteczniej typują do kontroli i z większą precyzją śledzą nowe kanały funkcjonowania grup przestępczych, które coraz częściej rozbijają.

"Postawiliśmy przed naszymi służbami jasne zadanie - aby działały tam, gdzie w sposób zuchwały próbuje się oszukiwać nasze państwo, gdzie funkcjonują zorganizowane grupy przestępcze, które wcześniej nie czuły oddechu służb skarbowych na plecach. To zdecydowanie się zmieniło" – mówi cytowany w komunikacie wiceminister finansów i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński.

"Ważne jest to, co dzięki działaniom służb uda się odzyskać do naszego wspólnego budżetu. A dzięki zaangażowaniu pracowników kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego udaje się coraz więcej" – dodał Jasiński.

Według MF statystyki obrazują zmiany jakościowe w kontroli skarbowej. W porównaniu rok do roku (trzy kwartały) zarówno ustalenia, jak też wpłaty będące efektem wydanych decyzji wzrosły o kilkadziesiąt procent. Wyraźny trend widać też w zatrzymaniach wypłat z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT.

"Kontrola skarbowa szybciej identyfikuje próby wyłudzeń podatku, dlatego możemy sprawniej blokować wypłaty VAT, których po prostu być nie powinno" – wyjaśnia Jasiński.

Z danych resortu finansów wynika, że w pierwszych trzech kwartałach br. powstrzymano próby oszustw na kwotę 566,5 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to tylko 130 mln zł (wzrost o ponad 335 procent). Przy czym w okresie trzech kwartałów tego roku zakończono 7117 kontroli, a w analogicznym okresie zeszłego roku - 6796.

Kwota ustaleń zaległości podatkowych wynikających z decyzji oraz korekt dokonanych przez podatników wzrosła do 15 mld 459,4 mln zł z osiągniętej w ubiegłym roku kwoty w wysokości 11 mld 692,5 mln zł (wzrost o 32,2 proc.). Z tego 9 mld 175,3 mln zł zł dotyczyło VAT, co oznacza wzrost o 18,5 proc. wobec zeszłego roku. Według MF średnia kwota ustaleń na jedną zakończoną kontrolę wyniosła 3,71 mln zł i była wyższa o 33,2 proc. względem ubiegłego roku, kiedy wyniosła 2,78 mln zł.

MF wskazało w komunikacie, że w efekcie wydanych decyzji i korekt oraz tzw. pozostałych wpłat (np. grzywny, mandaty itp.) podatnicy wpłacili do budżetu 985,5 mln zł, czyli o 33,3 proc. więcej niż w 2015 r., kiedy było to 739,2 mln zł.

>>> Czytaj też: Dług publiczny w Europie. Polska wśród liderów wzrostu zadłużenia [INFOGRAFIKA]