W okresie styczeń-wrzesień sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem zwiększyła się o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku.

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W GÓRĘ O 1,5 PROC. RDR

Przewozy ładunków ogółem we wrześniu 2016 r. wyniosły 45,4 mln ton, tj. o 1,5 proc. więcej niż przed rokiem.

W transporcie kolejowym we wrześniu przewozy ładunków były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku o 2,8 proc. i wyniosły 20,0 mln ton.

Transportem samochodowym zarobkowym we wrześniu przewieziono 19,9 mln ton ładunków, tj. o 9,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Transportem rurociągowym we wrześniu przetłoczono 4,4 mln ton ropy i produktów naftowych, o 11,2 proc. mniej niż przed rokiem.

PRZEŁADUNKI W PORTACH W GÓRĘ O 2,0 PROC. RDR

W portach morskich w okresie trzech kwartałów przeładowano 54,1 mln ton ładunków, tj. o 2,0 proc. więcej niż przed rokiem.

KONIUNKTURA W TRANSPORCIE MNIEJ KORZYSTNA NIŻ PRZED MIESIĄCEM

W październiku ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany nieco mniej pozytywnie niż przed miesiącem.

"Ostrożniejsze niż we wrześniu br. są korzystne oceny dotyczące bieżącego popytu i sprzedaży, przy nieznacznie pesymistycznych przewidywaniach w tym zakresie (wobec optymistycznych przed miesiącem). Utrzymują się pozytywne opinie odnoszące się do bieżącej sytuacji finansowej, ale przewidywania w tym obszarze pogorszyły się i są niekorzystne. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest nieznaczny spadek cen usług transportowych. Możliwy jest wzrost zatrudnienia, ale w skali mniejszej niż oczekiwano przed miesiącem" - napisano. (PAP)