"W ramach IV Programu Emisji Obligacji spółka wyemituje 250 000 obligacji serii DD o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii DD wyniesie 25 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii DD oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii DD w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu, podano również.

Obligacje serii DD zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, zaznaczono także.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)