PGNiG szacuje 0,28 mld zł zysku netto i 5,7 mld zł przychodów w III kw. 2016 r.Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany zysk netto na poziomie 0,28 mld zł w III kwartale 2016 roku, podała spółka. Spółka szacuje również, że w tym okresie zysk operacyjny EBITDA wyniósł 1,07 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld zł.

Spółka podała również, że wyłączając odpisy, zysk netto grupy PGNiG wyniósł 0,35 mld zł, zysk EBITDA 1,13 mld zł przy 5,7 mld zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2016 r.

"Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2016 nastąpi w dniu 9 listopada 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

(ISBnews)