Poniżej oczekiwania banków na czwarty kwartał z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym":

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Pojedyncze banki planują zaostrzyć kryteria polityki kredytowej; spadek popytu w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, wzrost popytu w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MSP.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Brak istotnych zmian polityki kredytowej; dalszy spadek popytu.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Brak istotnych zmian polityki kredytowej i popytu.

Ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków i przeprowadzona na przełomie września i października 2016 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87 proc.(PAP)