Na spotkaniu z wiceministrem Putin ocenił, że wiceminister pracuje "nie od tak dawna", jednak z powodzeniem i przedłożył propozycję mu objęcia resortu gospodarki. Orieszkin propozycję przyjął.

34-letni Orieszkin, z wykształcenia ekonomista, pracował w latach 2002-2006 w rosyjskim banku centralnym. Następnie, do 2012 roku, zajmował stanowiska kierownicze w bankach: Rosbanku i Credit Agricole; w tym ostatnim kierował blokiem analitycznym ds. Rosji i WNP. W latach 2012-13 Orieszkin był głównym ekonomistą banku inwestycyjnego WTB Kapitał. Funkcję wiceministra w resorcie finansów sprawował od marca 2015 roku. (PAP)