Polnord wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln złWarszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Polnord podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii NS5 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia.

„Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR6M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od dnia emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach, podano również.

„Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej" - czytamy także.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)