"Zgodnie z zasadami określonymi w trójstronnym porozumieniu z dnia 11 października 2016 r. zawartym pomiędzy Agorą, Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Agora i Inforadio oraz Radą Pracowników Agory, redukcja zatrudnienia w spółce miała dotyczyć nie więcej niż 135 osób i być przeprowadzona do 31 grudnia 2016 roku. Intencją zarządu Agory jest zwiększenie liczby osób objętych zwolnieniem grupowym ze 135 do około 190 zatrudnionych w Agorze (9,6% zatrudnionych w spółce na dzień 6 grudnia 2016 roku)" – czytamy w komunikacie.

Zarząd zwróci się do związku zawodowego działającego przy spółce i rady pracowników o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze zwiększenia liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi, podano również.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)