"W ciągu kwartału zmniejszyły się salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian ogólnej sytuacji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych jak również zapasów, poziomu zakupów od dostawców zagranicznych, wielkości zatrudnienia, ilości sprzedawanych towarów oraz powierzchni magazynowej" - napisano w komentarzu do badaniu.

Autorzy badania oceniają, że pomimo spadków utrzymuje się wciąż optymizm przedsiębiorców, którzy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +12,6 pkt.

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt" - dodano. (PAP)