"Celem tych rozmów jest wypracowanie struktury potencjalnego zaangażowania kapitałowego inwestorów w Polimex oraz wypracowanie potencjalnego modelu współpracy pomiędzy inwestorami w tym procesie" - czytamy w jednobrzmiącym komunikacie spółek.

Na chwilę rozpoczęcia negocjacji spółki nie zaciągnęła żadnego zobowiązania w związku z potencjalnym zaangażowaniem kapitałowym w Polimex, podano także.

Kilka dni temu Polimex podał, że jego akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu 28 grudnia o emisji do 150 mln akcji serii T bez prawa poboru, oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej.

Zarząd podał w uzasadnieniu tych planów, że z uwagi na fakt, że spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T za zgodą rady nadzorczej jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie tak dużej emisji "w drodze oferty prywatnej wymaga przeprowadzenia negocjacji z inwestorem lub inwestorami co do warunków dokonania inwestycji w spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji oraz zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień inwestycyjnych", podano wówczas.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

>>> Czytaj też: Wszystkie ciosy w złotego na jednym wykresie