To dużo, biorąc pod uwagę, że wydatki na bezrobocie stanowiły 5 proc., a koszty związane z niepełnosprawnością 7 proc. ogólnych wydatków socjalnych.

Renty rodzinne to świadczenia związane z utrzymaniem poziomu dochodów oraz wsparciem dla osób zmagających się ze śmiercią członka rodziny. W żadnym innym kraju UE udział wydatków na takie renty w budżetach socjalnych nie był tak wysoki, jak w Polsce. Nad Wisłą świadczenia tego typu pochłonęły 7,9 mld euro, co stanowiło 10,2 proc. wszystkich kosztów socjalnych.

W Grecji odsetek ten wynosił 10,0 proc. (4,6 mld euro). Kolejne były pod tym względem Hiszpania (9,9 proc.), Chorwacja (9,8 proc.) i Włochy (9,3 proc.).

Najmniejszy udział rent rodzinnych w budżecie socjalnym odnotowano w Wielkiej Brytanii i Estonii (po około 0,4 proc.), Szwecji (1,3 proc.), i na Łotwie (1,4 proc.).

Udział świadczeń wypłaconych z tytułu rent rodzinnych w budżetach różnił się istotnie między państwami członkowskimi, jednak jeszcze większe równice występują w przypadku kwot nominalnych. W całej Unii średnia kwota na jednego mieszkańca wydana na renty rodzinne wynosiła 431 EUR. Jednak w niektórych krajach Wspólnoty przeznacza się na ten cel znacznie więcej. Wydatki powyżej 1000 EUR na mieszkańca zarejestrowano w Luksemburgu (z 1608 EUR), a także w Danii (1039 EUR).

Kolejne były Włochy z kwotą 716 euro na mieszkańca, Austria (701 EUR), Belgia (698 EUR) i Niemcy (679 EUR).

Najmniejsze kwoty płynęły do beneficjentów rent rodzinnych w Estonii, gdzie na jednego mieszkańca państwo wydaje zaledwie 9 euro.

W Polsce w 2014 roku "statystyczny Polak" otrzymał w postaci renty rodzinnej 206,87 EUR.

Wydatki na renty rodzinne w budżetach państw UE