Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit podkreślił, że realizowany obecnie program budowy dróg ma za zadanie – jako jeden z głównych celów – likwidację „wykluczenia komunikacyjnego” Polski wschodniej. Przypomniał, że wiosną przyszłego roku ruszą prace, które mają doprowadzić do zakończenia budowy drogi ekspresowej S17 z Lublina do Warszawy i zapowiedział dalsze inwestycje na budowie drogi ekspresowej S19, Via Carpathia.

„Ten ogromny program drogowy, który dziś realizujemy, przyniesie to, co dla nas jest celem najważniejszym, spójność komunikacyjną Polski, ale też kończenie z wykluczeniem komunikacyjnym Polski Wschodniej, które jeszcze do niedawna było tak dotkliwe. Mam przekonanie, poparte też decyzjami, że niedługo, w ciągu kilku lat, ta sytuacja się zmieni” – powiedział Szmit.

Reklama

Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz, podkreślił, że Via Carpathia i drogi łączące Polskę Wschodnią ze stolicą były projektowane już w 2007 r. w celu aktywizacji gospodarczej tych terenów.

„Będziemy się starali, żeby te drogi, które będziemy tutaj budować, były nie gorsze niż na ścianie zachodniej i w centrum, ponieważ to jest jeden kraj i użytkownik powinien mieć jednakowy standard podróżowania po tej samej klasie drogi” – zapewnił Bojarowicz.

Nowy odcinek obwodnicy ułatwi przejazd drogą S19 łączącą Lublin z Rzeszowem i Białymstokiem. Dotychczas przejazd przez miasto na tym kierunku zajmował kierowcom około pół godziny, teraz ten czas skróci się do kilkunastu minut, będzie wygodniejszy i bezpieczniejszy.

Oddany do użytku odcinek prowadzi od węzła Lublin Węglin w podlubelskiej Konopnicy, do węzła Lublin Sławinek (skrzyżowanie dróg S12, S17 i S19), gdzie łączy się z oddanym dwa lata temu północno-wschodnim fragmentem obwodnicy. W ten sposób z miasta wyprowadzone zostały wszystkie drogi krajowe, które dotąd przebiegały ulicami Lublina.

Zachodnia obwodnica Lublina jest dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą terenu na trzeci pas. Na odcinku powstało dwanaście obiektów inżynierskich: wiadukty i mosty, kładka dla pieszych i rowerzystów oraz przejście dla dużych zwierząt. Na tym odcinku obwodnicy znajduje się także węzeł Lublin Szerokie, stanowiący skrzyżowanie z drogą wojewódzką 830, prowadzącą do Nałęczowa.

Starania o budowę zachodniej obwodnicy Lublina trwały kilkanaście lat. Towarzyszyły temu liczne protesty mieszkańców terenów, po których miała przebiegać nowa droga; rozpatrywano siedem wariantów przebiegu trasy. Spory ostatecznie zakończył w 2012 r. wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie, który oddalił skargi mieszkańców.

Wykonawcą zachodniej obwodnicy była firma Budimex. Całkowity koszt realizacji projektu to blisko 620 mln zł. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wyniosło około 274 mln zł. (PAP)