"Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała 14 grudnia 2016 r. program postępowania naprawczego Banku Ochrony Środowiska S.A., z uwzględnieniem uwag i informacji Komisji przedstawionych w piśmie przesłanym do banku" - podano w komunikacie.

W kwietniu br. BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. Do kluczowych kierunków ujętych w strategii należą: korekta modelu biznesowego Grupy, konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania, rozszerzanie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw (w perspektywie roku 2020 Bank zakłada wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7%, wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) zostanie obniżony do ok. 51%, a zysk netto przekroczy 140 mln zł (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego).

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)