"Wartość planowanej transakcji to 320 mln zł, z czego nie mniej niż 20 mln zł zostanie zapłaconych ze środków własnych, nie więcej niż 80 mln zł zostanie sfinansowanych przy pomocy kredytu lub emisji obligacji, natomiast pozostała część będzie pokryta poprzez emisję akcji skierowanej wyłącznie do właściciela przejmowanej spółki. Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli na wyemitowanie akcji przewidzianych w ramach planowanej transakcji. Zarząd nie planuje wykonania nowej emisji akcji skierowanej do rynku" - czytamy w komunikacie.

Spółka zamierza przystąpić do transakcji do 31 grudnia 2016 roku oraz rozliczyć ją w transzach o wartości:
- 200 mln zł, wypłaconej w 2017 roku, w tym 100 mln zł w gotówce i 100 mln zł w formie 1 mln akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję,
- 120 mln zł, wypłaconej w 2018 roku, w formie 1,2 mln akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję, podano również.

Struktura planowanej transakcji przewiduje zabezpieczenie interesów Cloud Technologies na wypadek nieosiągnięcia celów biznesowych. Wypłata każdej transzy ma nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W szczególności emisja akcji będzie uwarunkowana od osiągnięcia przez przejmowaną spółkę:
- 20 mln EBITDA w 2016 roku,
- 40 mln zysku netto w 2017 roku, wskazano.

Imagine The Future to agencja nowych technologii, która świadczy usługi przede wszystkim w zakresie marketingu efektywnościowego z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji on-line. Działa od 2014 roku, pracuje dla niej około 80 osób, aktualnie działa na 36 rynkach na całym świecie i prawie 95% kampanii reklamowych realizuje poza Polską. W 2016 roku przewiduje 90 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł EBITDA. W 2017 roku przewiduje 110 mln zł przychodów ze sprzedaży i 40 mln zł zysku netto. W 2018 roku przewiduje 130 mln zł przychodów ze sprzedaży i 50 mln zł zysku netto. Imagine The Future jest podmiotem zależnym od PERPETUM 10 FIZAN, podano w materiale.

Cloud Technologies S.A. działa na rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (Cloud Computing) dużych zbiorów danych (Big Data). W maju br. akcjonariusze Cloud Technologies zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia notowań akcjami spółki na rynek regulowany GPW z NewConnect.

(ISBnews)