Papiery to dwuletnie niezabezpieczone obligacje imienne serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Termin wykupu obligacji przypada 21.12.2018 r. Liczba instrumentów objętych subskrypcją wynosiła do 1 400 obligacji, inwestorzy złożyli zapisy na 1 150 obligacji, czytamy w komunikacie.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka jako broker ubezpieczeniowy zajmuje się dostawą analiz, audytów, programów ubezpieczeniowych i ich bieżącej obsługi. Akcje WDB od lipca 2010 roku są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)