"Wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym wynosi: 0,79 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego; 0,59 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 0,44 pkt proc. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I" - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)