Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 lutego br. m.in. o przyjęciu uchwały ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka."Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. [...] uchwala, co następuje:
1. wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Uchwała podjęta jest pod warunkiem uprzedniego rozpoczęcia notowań akcji serii C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
2. Wyraża zgodę na ubieganie się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A." - czytamy w projekcie na NWZ.

W październiku ub.r. spółka podała, że zakłada przejście na rynek główny GPW w II połowie tego roku.

Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Spółka rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z internetu. Usługi oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe.

(ISBnews)